Σελίδες

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Συνταγματικές παρεκτροπές;

%CE%88%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CE%B9+%CF%8C%CF%84%CE%B9+%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%BF+%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1+%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B9%3B%0D%0A%CE%A4%CE%B9+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fel.wikisource.org%2Fwiki%2F%25CE%25A3%25CF%258D%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B1_%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582_%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25AC%25CE%25B4%25CE%25B1%25CF%2582%23.CE.86.CF.81.CE.B8.CF.81.CE.BF_37%22%3E%CF%84%CE%BF+%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF+37+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD%3C%2Fa%3E%3B%0D%0A%0D%0A%28%CF%80%CE%B1%CF%81.3%29%0D%0A%3Cspan+style%3D%22color%3A+rgb%2851%2C+51%2C+255%29%3B%22%3E%CE%91%CE%BD+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%AF+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE+%CE%B7+%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%2C+%CE%BF+%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85+%CF%83%CE%B5+%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7+%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B5%CE%AC%CE%BD+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9+%CE%BA%CE%B9+%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE%2C+%CE%BF+%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%83%CE%B5+%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7+%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82.+%CE%9A%CE%AC%CE%B8%CE%B5+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE+%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%B5%CE%B9+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82.+%CE%91%CE%BD+%CE%BF%CE%B9+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD%2C+%CE%BF+%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%82+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9%2C+%CE%B1%CE%BD+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%AF+%CE%B7+%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D+%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%BD%CE%B1+%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82%2C+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BA%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C+%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%8C%CE%BB%CE%B1+%CF%84%CE%B1+%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%83%CE%B5+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B5%CE%B9+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%AE+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%91%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85+%CE%AE+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CF%84%CE%BF+%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C+%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%2C+%CF%8C%CF%83%CE%BF+%CF%84%CE%BF+%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BD+%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82%2C+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9+%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%2C+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%B7+%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE.%3C%2Fspan%3E%0D%0A%0D%0A%CE%95%CE%B4%CF%8E+%CF%84%CE%B9+%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B5%3B+%CE%91%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CF%84%CF%89%CE%BD+%CE%B4%CF%8D%CE%BF+%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CF%89%CE%BD+%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD+%CF%85%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%A0%CF%84%CE%94.%0D%0A%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF%3B%0D%0A%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC+%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE+%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B9+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.real.gr%2FDefaultArthro.aspx%3Fpage%3Darthro%26amp%3Bid%3D103629%22%3E%CE%BC%CE%B1%CF%82+%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B2%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CE%BF%CE%B9+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9%3C%2Fa%3E.%0D%0A%CE%91%CE%BD+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B5+%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B1+%CE%B4%CF%8D%CE%BF+%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B1+%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%2C+%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%84%CE%AC+%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BA.%0D%0A%CE%91%CF%80%CE%BB%CE%AC+%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.%0D%0A%0D%0A%CE%95%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%3A+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%AE+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%BF%CE%B9+%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9+%CE%BF%CE%B9+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CE%B2%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BB%CE%AD%CE%BD%CE%B5+%CF%84%CE%B9+%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%B9+%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BD+%28%CF%8C%CF%80%CF%89%CF%82+%CF%80%CF%87+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.newsit.gr%2Fdefault.php%3Fpname%3DArticle%26amp%3Bart_id%3D105061%26amp%3Bcatid%3D9%22%3E%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%3C%2Fa%3E%3A+%3Cspan+style%3D%22font-style%3A+italic%3B+color%3A+rgb%28255%2C+102%2C+102%29%3B%22%3E%CE%9F%CE%B9+%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CF%83%CE%AD%CE%B2%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9%2C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B3%CE%B9%27+%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C+%3Cspan+style%3D%22font-weight%3A+bold%3B%22%3E%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9%3C%2Fspan%3E+%CF%80%CF%89%CF%82+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%BF+%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE% 1+%CE%BD%CE%B1+%CE%B3%CE%B5%CF%86%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%BF+%CF%87%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%B9%CF%82+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD+%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF%CE%BE%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82+%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82.+%3C%2Fspan%3E%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AD%CE%BE%CF%84%CE%B5+%CF%8C%CF%84%CE%B9+%CF%84%CE%BF+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%87%CE%B8%CE%B5%CF%82%2C+6%2F11.+%CE%A4%CE%BF+%CF%81%CE%BF%CE%B6+%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1+%CE%BC%CF%80%CE%AE%CE%BA%CE%B5+%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CF%82+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%BF+%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BD+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82.%29%2C+%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B5+%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%B5%CE%B9+%CE%AE+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%B5%CE%B9+%CF%84%CE%BF+%CE%86%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF+1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CF%8C%CF%84%CE%B9+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%BF%3B%0D%0A%CE%A0%CF%89%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%B4%CE%B5%CE%BD+%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5+%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B5+%CE%AD%CE%BD%CE%B1+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%2C+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7+%CE%BA%CE%B9+%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fthe300useless.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fblog-post_06.html%22%3E%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%B5%CE%BA+%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%3C%2Fa%3E%3B%0D%0A%CE%9A%CE%B1%CE%B9+%CF%80%CF%89%CF%82+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82+%CE%B7+%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE+%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1+%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD+%CE%B5%CF%80%CE%AF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82+%CE%B7+%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%BB+%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CE%B9+%CE%BD%CE%B1+%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5+%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%3B%0D%0A%0D%0A%CE%9C%CE%AE%CF%80%CF%89%CF%82+%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1+%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%BF+%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1%3B%0D%0A%CE%88%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5+%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%B9+%CE%BD%CE%B1+%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5+%CF%80%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%82+%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5+%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%88%CE%B5%CE%B9+%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF+%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B1%3B%0D%0A%CE%A5%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9+%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1%3B

Δεν υπάρχουν σχόλια: